Nu finns protokollet från söndagens årsmötet att läsa i sin helhet.

Du hittar det här: Protokoll – årsmöte 2016