Vi vill tacka er medlemmar som idag närvarade på vårt Årsmöte. Protokoll från mötet kommer att offentliggöras inom kort. I korta drag kan vi summera att BFS är en välmående förening med stabil ekonomi och att vi uppfyllt 5 av de 6 uppsatta målsättningarna som fanns inför säsong 2015/2016.

Vi tackar Tobias Fallebo och Andreas Hauge som lämnar sina styrelseposter och välkomnar istället Caroline Sinnerström och Tom de Vries till styrelsen. En ändring av föreningens stadgar röstades också igenom på mötet.