Klack

Vår klack håller i Be-Ge Hockey Center till på norra ståplats, sektion L. Vi kompletterar oftast vår klack med en trumma och försöker arrangera Tifon titt som tätt. Blue Front Support har för säsongen 2021/2022 två stycken utsedda klackledare som skall leda klacken, styra trumman och starta/avsluta ramsorna. Det är Per Sandberg och Christoffer Liljegren.

Tifo

Blue Front Support har en så kallad ”Tifo-grupp” med de eldsjälarna som ligger bakom våra Tifon (Läktararrangemang). Alla är dock välkomna att hjälpa till under arbetsträffar eller komma med förslag. Kontakta ansvarig Jimmy Brün för mer information.

Vi passar på att tacka Assemblin El AB som bidragit med material till våra flaggor.