Efter gårdagens medlemsmöte kan vi fortsatt konstatera att det är dåligt intresse kring supporterkulturen i Oskarshamn. Utöver närvarande styrelse medverkade fem medlemmar på gårdagens möte, ett möte som var av stor vikt för föreningens fortlevnad. I vilket fall finns nu en valberedning utsett som har ett spännande arbete framför sig att sammanställa ett förslag på ny styrelse till kommande årsmöte.

Protokoll från mötet finns att ladda ner här.