Söndagen den 23 maj anordnade Blue Front Support sitt årsmöte. Denna gång körde vi digitalt via plattformen Teams. Vi vill passa på att tacka alla närvarande medlemmar. Protokoll samt Verksamhetsberättelse och Ekonomisk rapport är på väg att skickas ut till er medlemmar via vårt medlemssystem Cardskipper. Om du som medlem önskar ta del av dessa även via e-post kan ni maila in och be om detta.

Till er icke medlemmar följer nedan en kort sammanställning:

Av föreningen sattes inför säsongen 12 verksamhetsmål varav sex av dem ej uppfylldes. Detta på grund av att pandemin ej gjort möjligt att anordna resor under säsong och ej heller möjliggjort arena-tifon eller att anordna events för våra medlemmar.

Nya verksamhetsmål för kommande säsong sattes i samråd med närvarande medlemmar.

Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

Medlemsavgifterna fastställdes. Samma avgifter som föregående säsong.

Inga förslag på ändringar i stadgarna har inkommit från våra medlemmar. Styrelsen presenterar själva följande tillägg till stadgarna inom §4 Styrelsen:
”Styrelsen beslutar inför varje säsong vilken eller vilka personer som är uttalade klackledare på läktaren. De personer som tillfrågas skall skriftligen acceptera styrelsens villkor inför säsongen och utsedd klackledare skall inröstas på styrelsemöte.”
Förslaget röstades igenom.

Valberedningen presenterade sitt förslag på styrelse för kommande säsong. Förslaget beviljades. Vi passar därför på att tacka Andreas Unosson och Tom de Vries för sina insatser i styrelsen samtidigt som vi välkomnar Philip Svensson och Ulrika Gustavsson till styrelsen.