Vi vill bjuda in alla våra medlemmar till årsmöte. Vi kommer att summera vårt första föreningsår, diskutera framtid, efterfråga hjälp samt presentera nästa års styrelse.

Vi välkomnar våra medlemmar till VIP-avdelningen i Arena Oskarshamn, Tisdagen den 7 Juni klockan 19:00.