Anmälan till aktuella resor sker här: http://bfs.osket.se/bfs/?page_id=15