I lördags hade Blue Front Support ett extrainsatt årsmöte i Arena Oskarshamn. Under detta möte presenterade man två förslag på ändringar i stadgarna som enhälligt röstades igenom av de närvarande medlemmarna. De ändringar som gjordes var:

– § 4:3 MOM 1 – Vi utökade styrelsen till totalt sju platser där två nya suppleanter röstades in. Vi välkomnar Marcus Jonsson och Conny Holmström till föreningen.
– RESOR, punkt 1 – Vi har tidigare i år endast låtit föreningens medlemmar resa med på våra arrangerade bussresor. Diskussionerna har varit många om hur vi ska lägga upp detta och det vi valt att nu göra är en variant vi tror mycket på. Vi lägger här till något som kallas för ”gästkort”. Detta innebär att en medlem kan vara värd för en vald gäst under resan. Ett gästkort kostar 100 kronor och läggs på det övriga priset för resan. Värden bär här fullt ansvar för gästens uppförande.

Vi hoppas att dessa ändringar skall medföra att vår förening kan fortsätta att växa och vi tackar de medlemmar som visade sitt engagemang genom att närvara på mötet.