Här följer en kortare summering av gårdagens medlemsmöte som hölls via Microsoft Teams.

18 medlemmar närvarade vid mötet.

Styrelsen informerade kring hur säsongen varit och hur styrelsens arbete fått vara flexibelt och aktivt under hela säsongen för att anpassa sig efter myndighetskrav, arenakrav och dylikt.

Styrelsen uppmanade fortsatt sina medlemmar, framförallt de som bjuds in på matcher i Be-Ge Hockey Center, att vara noga med avstånd och hygien samt att avanmäla sig vid misstanke om smitta eller sjukdomssymptom.

Föreningens ekonomi är väldigt god för tillfället vilket till största del beror på att vi ej kunnat arrangera några resor det senaste året. Styrelsen informerade medlemmarna om att man har valt att spara större delen av de ekonomiska medel man har till kommande säsong/säsonger för att kunna subventionera priserna på bussresor till lagets bortamatcher.

Styrelsen föreslog en valberedning inför kommande årsmöte. Den föreslagna Valberedningen bestod av: Per Sandberg, Fredrik de Vries och Martin Persson. Närvarande medlemmar beviljade föreslagen valberedning.

Styrelsen tackar närvarande medlemmar för visat intresse och önskar samtliga sina medlemmar en god fortsättning på året. Var rädda om varandra.