Vi i BFS arbetar just nu högintensivt inför kommande säsong och med dess olika tänkbara scenarion. En del som är viktig för oss oavsett är att knyta till oss stöttande samarbetspartners.

Inför säsongen 20/21 har vi just nu ingått avtal med Be-Ge, Elajo, Söders, Ica Maxi och Åströms. Men vi för diskussioner med fler företagare och hoppas kunna få stöttning av ytterligare några. Som företag kan man stötta vår verksamhet på flera olika sätt. Ni kan bidra till oss ekonomiskt och i gentjänst få bra exponering av oss. Man kan som företag även erbjuda fina förmåner till våra medlemmar. Man kan också hjälpa oss med tjänster som vi behöver under säsong, det kan till exempel vara att erbjuda oss en lokal att arbeta med tifon i, det kan vara att trycka upp skyltar, posters och annat åt oss, eller mängder med fler möjligheter.