Under söndagen anordnades medlemsmöte för BFS medlemmar.

På mötet utsågs Per Sandberg, Philip Svensson och Robin Lind till årets valberedning.

Mötets hela protokoll finns att läsa här: Protokoll

/Styrelsen