Vi kallar våra medlemmar till medlemsmöte, söndagen 10 april klockan 18:00 i Be-Ge Hockey Centers VIP-avdelning.

Mötet avser bland annat att diskutera den gångna säsongen och att rösta fram en valberedning till kommande årsmöte. Om ni medlemmar har frågor att lyfta upp på mötet kan ni maila in dem till oss på bluefrontsupport@live.se senast torsdag 7/4.

Varmt välkomna.