Härmed meddelar vi att nyinvalde kassören Pernilla Johansson lämnar sin post på grund av personliga skäl. Vi i styrelsen har därmed strukturerat om internt och Rikard Ottosson kommer att axla rollen som kassör medan Andreas Hauge Sjöstrand som förra säsongen var ledamot i styrelsen nu väljs in som ledamot på nytt.